Termeni și condiții

1. Definiții

BLISS EVENTS – Societatea Comerciala Hera Style SRL, CUI 6325907, organizată în baza legii române

SITE – domeniul www.blissevents.ro

CONȚINUT are urmatoarea definiție:

   • toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
   • conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENȚILOR săi de către Bliss Events prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
   • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Bliss Events UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
   • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Bliss Events într-o anumită perioadă;
   • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Bliss Events are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
   • date referitoare la Bliss Events, sau alte date privilegiate ale acesteia.

SERVICIU – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITEULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (i.e. telefonic).

MEMBRU – Persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare între Bliss Events și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

CONT – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parola care permit unui singur MEMBRU accesul la zone restricționate ale SITEULUI prin care se face accesul la SERVICIU.

CLIENT – Persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, ulterior creării CONTULUI de MEMBRU.

DOCUMENT – prezentele Termeni și Condiții

CONTRACT la distanță – conform definiției cuprinse în O.G. 130/2000 art. 2 lit.a.: contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant și un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte și la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicație la distanță;

NEWSLETTER / ALERTĂ – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Bliss Events într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea Bliss Events cu referire la informațiile conținute de acesta.

2. General

2.1. Documentul stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Siteului/Conținutului/Serviciului de către Membru sau Client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între Bliss Events și acesta.

2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului/Serviciului, implică aderarea Membrului sau Clientului la prezentele termeni și condiții în afara de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.

2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea siteului public disponibil www.blissevents.ro.

2.4. Prin folosirea Siteului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Siteului, Conținutului, Serviciului, Bliss Events sau oricărui terț cu care Bliss Events are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.

2.5. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document:

2.5.1. Acesta renunță la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Bliss Events prin intermediul Site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea Bliss Events de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea Bliss Events.

2.5.2. Bliss Events va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

2.5.3. Poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord și/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.6. Clientul / Membrul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.7. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 2.5, acesta poate să contacteze Bliss Events, sau să folosească legăturile din conținutul primit de la Bliss Events destinate acestui scop.

2.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Bliss Events.

2.9. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Bliss Events și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, Bliss Events va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

2.10. Acest Site este adresat doar Membrilor persoane juridice și/sau fizice, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Bliss Events, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor juridice și/sau fizice cu domiciliul în România. Devenind Membru, persoana declară faptul că întrunește condițiile sus menționate.

3. Conținut

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a Bliss Events, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. Membrului sau Clientului nu ii este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Bliss Events, includerea oricărui conținut în afara site-ului Bliss Events, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Bliss Events asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Bliss Events.

3.3. Orice conținut la care Membrul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Bliss Events și acesta fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea Bliss Events cu referire acel conținut.

3.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale Documentului.

3.5. În cazul în care Bliss Events conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Membrul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Bliss Events pentru respectivul Membru, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun conținut transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Bliss Events și/sau al angajatului Bliss Events care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

4. Contact

4.1. Bliss Events publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client sau Membru.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Membrul sau Clientul permite Bliss Events să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice.

4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea Bliss Events de a contacta Membrul sau Clientul.

4.4. Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate Bliss Events se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului și Bliss Events, considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea Bliss Events în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.

4.5. Bliss Events își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

5. Newslettere și alerte

5.1. În momentul în care, Membrul sau Clientul își crează un Cont pe Site, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Bliss Events. 5.2. Datele preluate de la Membru în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Bliss Events în limitele Politicii de confidențialitate și cookies. 5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:

5.3.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite.

5.3.2. Prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea Contului.

5.3.3. Prin contactarea Bliss Events, conform cu informațiile de contactare și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.

5.5. Bliss Events își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea Bliss Events, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

5.6. Bliss Events nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Bliss Events, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

6. Politica de confidențialitate

6.1. Bliss Events colectează date cu caracter personal numai pentru executarea obligațiilor comerciale față de Clienți, îndeplinirea obligațiilor legale și în interesul legitim al îndeplinirii obiectului său de activitate. Încheierea demersurilor pentru dobândirea statutului de membru în website-ul www.blissevents.ro presupune dorința Clientului de a începe o relație comercială și înțelegerea temeiurilor legale sus-menționate.

 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
 • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
 • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;
 • scopuri statistice.

Pentru crearea contului, CNP-ul persoanelor fizice este obligatoriu și îl colectăm în scopul întocmirii documentelor necesare facturării. Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca Bliss Events să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor legilor în vigoare.

Dreptul de acces la date

6.2. Oricare Membru sau Client, are dreptul de a obține de la Bliss Events, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Dreptul de intervenție asupra datelor

6.3. Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la Bliss Events, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

   1. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
   2. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
   3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Dreptul de opozitie

6.4. Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa paticulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata Bliss Events nu va mai prelucra datele in cauza. De asemenea, oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele Bliss Events sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

6.5. Orice drept susmentionat, recunoscut Membrului sau Clientului prin lege, poate fi excercitat de acesta prin solicitarea informatiilor prevăzute mai sus, printr-o cerere adresata Bliss Events, intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.

6.6. Bliss Events va comunica informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate conform art. 6.5.

6.7. Bliss Events poate sa colecteze si alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri) furnizati de catre browserul internet prin intermediul caruia se face accesul la site si pot fi folosite de catre Bliss Events pentru a imbunatati serviciile oferite Clientilor sau Utilizatorilor sai, sau cu scop statistic; exceptie face cazul in care sunt incalcate prevederi ale documentului, in eventualitatea cazului in care rezultatul actiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natura de partea Bliss Events si/sau al eventualilor terti cu care Bliss Events are contracte de parteneriat in acel moment.

6.8. Clientul are dreptul de a se opune colectarii datelor sale personale si sa solicite stergerea acestora, revocandu-si astfel acordul dat pentru document, si renuntand astfel la orice drept implicit specificat in acesta si fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata pretinde celeilalte daune-interese, dar numai in conformitate cu art. 2.8.

6.9. Pentru exercitarea drepturilor conform art. 6.2 – 6.4, Clientul sau Membrul se va adresa Bliss Events, conform datelor de contact disponibile pe site, valabile la acea data.

6.10. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat initial pentru a reflecta orice modificare survenita, in cazul in care aceasta exista.

6.11. Politica de confidentialitate Bliss Events se refera doar la datele furnizate voluntar de catre Client sau Membru exclusiv pe siteul www.blissevents.ro. Bliss Events nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara siteului.

6.12. Bliss Events se obliga ca datele colectate ale Clientului/Membrului sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate.

6.13. Exceptie de la prevederile art. 6.12 va face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

6.14. Bliss Events nu raspunde pentru defectiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este gazduita baza de date care contine aceste date.

7. Politica de vânzare online

7.1. Accesul la serviciu

7.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Membru care posedă sau își creează un Cont.

7.1.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Membrul va trebui să accepte prevederile Documentului.

7.1.3. Bliss Events iși rezervă dreptul de a limita accesul clientului la Serviciu și de a șterge Contul acestuia în cazul în care consideră că în baza comportmentului avut de către Client, accesul și existența Contului Clientului ar putea prejudicia în vreun fel Bliss Events.

7.1.4. Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Membri/Clienți.

7.1.5. În situația în care se descoperă accese de acest gen, Bliss Events își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Conținut sau Serviciu.

7.2. Produse și servicii

7.2.1. Bliss Events poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Bliss Events are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

7.2.2. Bliss Events poate limita capacitatea de achizițonare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți.

7.2.3. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și nu includ TVA, întrucât societatea comercială nu este înregistrată ca și plătitor de TVA.

7.2.4. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Bliss Events, acestea fiind cu titlu de prezentare.

7.3. Comandă online

7.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe siteul www.blissevents.ro sau cu trimitere de pe diverse alte platforme de socializare (Facebook, Instagram, etc).

7.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzi, denumită în cadrul acestui document „comandă emisă”

7.3.3. Prin finalizarea comenzi Clientul consimte că Bliss Events poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Bliss Events, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

7.3.4. Bliss Events poate denunța unilateral comanda efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în urmatoarele cazuri:

7.3.4.1. datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte

7.3.4.2. activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea Bliss Events și/sau partenerilor acestuia

7.3.4.3 realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eșuate

7.3.4.4. pentru alte motive obiective.

7.3.5. Clientul poate renunța la o comandă efectuată, atunci când este contactat conform art. 7.3.3.

7.3.6. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Bliss Events, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

7.3.7. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificări, luâdu-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzator.

7.4. Comanda telefonica

7.4.1. Clientul / Membrul poate efectua comenzi telefonice.

7.5. Contract și finalizare

7.5.1. Bliss Events va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se afla comanda sa.

7.5.2. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea Bliss Events, devine Contract onorat.

7.6. Transport

7.6.1. Livrarea către Client a produselor/serviciilor achizitionate, este efectuată cu plata cheltuielilor de transport de către Client, valoare care va apărea înainte de finalizarea comenzi, și se va adaugă la valoare produselor/serviciilor achiziționate.

7.7. Returnarea produselor

7.7.1. Clientul se obligă să notifice Bliss Events, intenția sa de a returna produsele achiziționate, prin orice mijloc de comunicare scrisă (e-mail/telefonic/etc) în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea produselor și/sau serviciilor.

7.7.2. Clientului care a notificat Bliss Events conform art 7.7.1, îi revine responsabilitatea de a se asigura că produsele la care a făcut referire sunt în exact aceeași stare cu momentul primirii produsului.

7.7.3. Bliss Events poate să refuze produsele returnate dă către Clienți săi, dacă returul se încadrează într-unul din cazurile prevăzute în continuare, fără ca acesta din urma să pretindă daune-interese sau despăgubiri:

7.7.3.1. În cazul înlocuirii produsului achiziționat cu un alt produs având alte specificații sau de un tip diferit.

7.7.3.2. În cazul în care cererea de returnare pentru oricare din situațiile prevăzute în art. 7.7.3 are dată de expediere a notificări intenției de returnare care depășește termenul de 5 zile lucrătoare prevăzut conform art 7.7.2, calculat din ziua lucrătoare imediat urmatoare datei contractului onorat.

7.7.3.3. În cazul în care se returnează un produs având ca motivație una dintre situațiile prevăzute în art. 7.7.3, iar produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate etichetele intacte și documentele care l-au însoțit).

7.7.4. În cazul rambursări contravalori produsului, aceasta se va face în cel mult 30 de zile de la confirmarea returului.

7.7.5. Privind dreptul de denunţare a contractului, consumatorul trebuie să ştie că, din momentul în care a primit un produs comandat pe internet, are 14 zile pentru a-l returna, dacă nu este mulţumit de el; nu trebuie să invoce vreun motiv.

8. Frauda

8.1. Bliss Events nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

8.2. Clientul / Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.

8.3. Bliss Events declină orice responsabilitate, în situația în care un Membru / Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde ca este/reprezintă interesele Bliss Events.

8.4. Clientul sau Membrul va informa Bliss Events asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

8.5. Bliss Events nu promovează SPAM-ul. Orice Membru/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

8.6. Comunicările realizate de catre Bliss Events prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiteri conținutului.

8.7. Urmatoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativa de fraudare a Siteului/Conținutul și/sau Bliss Events. Bliss Events își rezervă dreptul de a pune în mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

8.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.

8.7.2. de a altera sau de a modifica conținutul Siteului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Bliss Events către Membru / Client

8.7.3. de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează siteul

8.7.4. de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară conținutul expediat prin orice mijloc de către Bliss Events către Membru/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

9. Limitare de responsabilitate

9.1. Bliss Events nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietari acestora.

9.2. În cazul în care un Membru/Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către Bliss Events violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Bliss Events, conform detaliilor de contact, astfel încât Bliss Events să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

9.3. Bliss Events nu garantează Membrului sau clientului acces pe site sau la serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urma prin parcurgerea etapelor de inregistrare de pe site și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Bliss Events.

9.4. Bliss Events este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al conținutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul siteurilor, e-mail-ului sau al unui angajat al Bliss Events, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Membrului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

9.5. În limita prevederilor Termeni și Condiții, operatori, administratori și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătura / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între client sau Membru și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul siteului.

9.6. Privind dreptul de denunţare a contractului, consumatorul trebuie să ştie că, din momentul în care a primit un produs comandat pe internet, are 14 zile pentru a-l returna, dacă nu este mulţumit de el; nu trebuie să invoce vreun motiv.

10. Forța majoră și cazul fortuit

10.1. Exceptândc zurile in care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract incheiat, care este încă în derulare, nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumba în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

10.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștință celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

10.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

10.4. Dacă în termen de 15 zile de la data produceri lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretindă celeilalte alte daune-interese.

10.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar in limitele art. 10.3.

11. Litigii

11.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc siteurilor și/sau al oricărui conținut trimis de către Bliss Events Membrului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile „Termeni și condiții”.

11.2. Orice dispută cu referire la prezentul document Termeni și Condiții care ar putea să apară între Membru/Client și Bliss Events se va rezolva mai întâi pe cale amiabilă.

11.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apara între Membru și Bliss Events sau parteneri săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul Bliss Events, în conformitate cu legile române în vigoare.

11.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

11.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

12. Dispoziții finale

12.1. Bliss Events își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificare ale acestor prevederi, precum și orice modificare a site-ului/structurii acestuia/serviciului precum și orice conținut fără notificare prealabilă a Membrului sau Clientului.

12.2. În limita prevederilor Termeni și Condiții, Bliss Events nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setari, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

12.3. Bliss Events isi rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

13. Feedback

13.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Bliss Events, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0766.444.375 Raluca sau 0766.610.829 Andrei, de luni-vineri în intervalul orar 08:00 – 16:00, sâmbătă în intervalul orar 09:00-14:00 sau prin email la raluca@blissevents.ro

13.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la site-ul www.blissevents.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor rămâne proprietatea Bliss Events – SC Hera Style SRL. Ultima modificare : 02 decembrie 2020 – Bliss Events

14. Livrare

14.1. Livrarea în municipiul Iași și orașul Târgu Frumos Livrările în Iași și Târgu Frumos se fac direct de către colegii noștri în intervalul orar 13:00 – 16:00, după 3-5 zile lucrătoare de la plasarea și respectiv confimarea comenzii pentru produsele care se realizează pe bază de comanda. Confirmarea comenzii se va realiza de către Bliss Events telefonic sau prin e-mail.

 

Informații ore de livrare și alte detalii: 0766.444.375 Raluca (puteți suna de luni-vineri în intervalul orar 08:00 – 16:00, sâmbătă în intervalul orar 09:00-14:00)

 • livrăm gratuit în Iași și Târgu Frumos toate comenzile în 3-5 zile lucrătoare de la plasare și respectiv confimarea comenzi pentru produsele care se realizează pe bază de comandă. Confirmarea comenzii se va realiza de către Bliss Events telefonic sau prin e-mail.
 • livrăm gratuit în Iași și Târgu Frumos toate comenzile în 1 zi lucrătoare de la plasarea comenzii pentru produsele care sunt în stoc.
 • Program de livrări: Luni – Sâmbătă în intervalul 13:00-16:00

14.2. Livrarea în Romania (excepție municipiul Iași și orașul Târgu Frumos)

 

Livrările în România se fac împreună cu colaboratorul nostru FAN Courier http://www.fancourier.ro | 021 9336 apel normal fără suprataxă

 • Puteți solicita numărul AWB al comenzii dumneavoastră, trimițând un email către raluca@blissevents.ro.
 • Livrăm gratuit în Romania toate comenzile mai mari de 600 lei.
 • Taxa curier pentru comenzile mai mici de 600 lei se va adăuga în momentul plasării comenzii și se va calcula în funcție de adresa de livrare setată.
 • Livrăm (prin predare la courier) în Romania toate comenzile în 3-5 zile lucrătoare de la plasarea și respectiv confimarea comenzii pentru produsele care se realizează pe baza de comandă. Confirmarea comenzi se va realiza de către Bliss Events telefonic sau prin e-mail.
 • Livrăm (prin predare la courier) în România toate comenzile în 1 zi lucrătoare de la plasarea comenzii pentru produsele care sunt în stoc.

15. Plata produselor și/sau serviciilor comandate online sau telefonic

Suntem bucuroși să îți putem oferi multiple metode de plată, în functie de posibilitătile tale.

Modalitățile de plată pentru produsele și/sau serviciile comandate online sau telefonic sunt:

   1. – numerar la livrare
   2. – online cu card bancar
   3. – transfer bancar

15.1. Plata Online cu card bancar prin EuPlatesc (Visa/Maestro/Mastercard) În cazul opțiunii de plată „Online prin card bancar” veți fi redirecționat către pagina securizată a procesatorului de plăți unde veți completa un formular cu informațiile despre cardul dumneavoastră.

 •  Plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului „3-D Secure” dezvoltat de organizațiile de carduri Visa/MasterCard și care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.
 •  „3-D Secure” asigură în primul rând că nici o informație legată de cardul dumneavoastră nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele magazinului virtual.

Important de știut! – Pentru plățile prin card bancar nu este perceput nici un comision de la deținătorul de card!

 

 

 

Actualizare...
 • Niciun produs în coș.
Deschide chat
Aveți nevoie de ajutor?
Bună 👋
Cu ce vă pot ajuta?